Tag Archive: cao

 1. Ziekte tijdens vakantie: Waar moet je rekening mee houden?

  Reacties uitgeschakeld voor Ziekte tijdens vakantie: Waar moet je rekening mee houden?

  Vakantie is bedoeld als een tijd van ontspanning en rust, maar wat moet je werknemer doen als hij/zij ziek wordt tijdens een welverdiende vakantie? In dit artikel bespreken we de regels en procedures met betrekking tot ziekte tijdens vakantie, inclusief de meldingsvereisten en het recht op doorbetaling van loon.

  Ziek worden voorafgaand aan de vakantie:

  Een werknemer die ziek wordt vóórdat hij met vakantie gaat, heeft geen verplichting om vakantie-uren op te nemen over de ziektedagen. Als de werknemer ziekteverschijnselen vertoont tijdens deze periode waardoor hij niet meer kan werken en ook niet op vakantie kan gaan, moet hij zich direct ziek melden en de relevante ziekmeldingsprocedures te volgen.

  Ziek worden tijdens de vakantie:

  Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet hij/zij zich direct ziek te melden. Dit houdt in dat hij direct contact moet opnemen met zijn werkgever en de vereiste procedures moet volgen, zoals het overleggen van een medische verklaring. Wanneer werknemer in het buitenland verblijft moet een werknemer een verklaring van een plaatselijke arts (in het Engels) kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij ziek is.

  Loonbetaling tijdens ziekte:

  Als een werknemer ziek is en het geen vakantiedagen betreft, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen gedurende de ziektedagen. Dit betekent dat de werknemer recht heeft op zijn normale salaris, zelfs tijdens ziekte. Het is echter belangrijk om op te merken dat de aanspraak op vakantiedagen niet wordt verminderd door de ziektedagen. Met andere woorden, de ziektedagen worden niet afgetrokken van het totale aantal vakantiedagen waar de werknemer recht op heeft.

  Conclusie:

  Ziek worden tijdens je vakantie kan een vervelende situatie zijn, maar gelukkig zijn er regels en procedures om werknemers te beschermen. Als een werknemer ziek wordt voorafgaand aan de vakantie, hoeft hij geen vakantie-uren op te nemen over de ziektedagen. Wordt de werknemer ziek tijdens de vakantie, dan kan hij zich direct ziekmelden en de relevante procedures volgen. De werkgever is verplicht om het loon door te betalen tijdens de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn. Onthoud dat de aanspraak op vakantie niet wordt verminderd door ziekte. Het is altijd raadzaam om de geldende wetgeving en eventuele cao-bepalingen te raadplegen voor specifieke situaties met betrekking tot ziekte tijdens vakantie.

 2. Week van de RI&E

  Reacties uitgeschakeld voor Week van de RI&E

  Deze week is het de week van de RI&E! In deze week wordt er extra aandacht gegeven aan het in kaart brengen van arbeidsrisico’s.
  Heb je meer informatie en/of advies nodig over de RI&E? Klik dan op onderstaande link en vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op!

  https://fitverzuimbeheer.nl/contact/

 3. Vakantie tijdens ziekte, wat zijn de regels?

  Reacties uitgeschakeld voor Vakantie tijdens ziekte, wat zijn de regels?

  De vraag of een werknemer op vakantie mag gaan terwijl hij ziek is, is interessant. In principe kan een werknemer op elk gewenst moment vakantie opnemen, maar er zijn uitzonderingen.

  Wanneer moet je een vakantieaanvraag tijdens ziekte goedkeuren? In sommige gevallen is het duidelijk dat een vakantie goed kan zijn voor het herstel van de zieke werknemer. Als werkgever is het niet altijd makkelijk om dit zelf te bepalen. Is er twijfel vraag dan het advies van de bedrijfsarts. Deze kan beoordelen of de vakantie het ziekteproces vertraagt. Als dat niet het geval is, kun je als werkgever de vakantieaanvraag accepteren.

  Vakantie tijdens langdurig verzuim: Ook tijdens langdurig verzuim is het mogelijk om vakantie op te nemen. Een langdurig zieke werknemer mag vakantiedagen gebruiken om even een rustpauze te nemen tijdens zijn re-integratieverplichtingen.

  ? ‘Alleen als de vakantie het herstel negatief zou beïnvloeden, mag je de vakantieaanvraag afwijzen.’

  Vakantiedagen tijdens ziekte

  Een zieke werknemer heeft, net als andere werknemers, recht op vakantie. Maar hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte en hoelang blijven vakantiedagen geldig?

  • Dezelfde opbouw van vakantiedagen bij ziekte: Wanneer een werknemer ziek is, blijft hij nog steeds wettelijke vakantiedagen opbouwen, zelfs als hij niet werkt of slechts gedeeltelijk werkt. Dit geldt echter niet altijd voor bovenwettelijke vakantiedagen. De cao of de individuele arbeidsovereenkomst kan hierover andere afspraken bevatten.
  • Langere geldigheid van vakantiedagen bij ziekte: De verjaringstermijn van wettelijke vakantiedagen is niet van toepassing als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn vakantiedagen op te nemen. Als de werknemer kan aantonen dat hij niet in staat was om te werken, blijven alle niet-opgenomen vakantiedagen nog vijf jaar geldig.

  Vakantiegeld tijdens ziekte

  Een zieke werknemer heeft ook recht op vakantiegeld. Gedurende de periode dat de werknemer in dienst is, moet het vakantiegeld minstens één keer per kalenderjaar worden uitbetaald.

  De opbouw van vakantiegeld gaat gewoon door tijdens ziekte. Zolang de werknemer recht heeft op loondoorbetaling, bouwt hij vakantietoeslag op.

  ?‘Ook als het loon minder is tijdens ziekte, bijvoorbeeld 70%, bouwt je zieke werknemer wel 100% vakantiegeld op.’