Nieuwsberichten

 • Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG ingediend

  Het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ingediend. De AVG vervangt per 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Er is in het Europees Parlement ruim 4 jaar onderhandeld over de AVG. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar beperkt ruimte is voor de nationale wetgever om zelf iets afwijkends te regelen. De materiële normen waaraan de verwerking van persoonsgegevens moet voldoen, zij...

  Lees verder
 • Arbowet en Arbobesluit gaan in op 1 juli 2017

  Publicatie in staatscourant Waar eerder nog de verwachting was dat de vernieuwde Arbowet niet voor 1 juli zou worden gepubliceerd en daarmee de geplande ingangsdatum van 1 juli 2017 niet zou worden gehaald, is maandag 19 juni 2017 de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd. Dat betekent dat de geplande ingangsdatum van 1 juli 2017 gewoon doorgaat. Doelstelling van de wijziging is dat de betrokkenheid van w...

  Lees verder
 • Cursus preventiemedewerker

  In samenwerking met Bedrijfsartsen- Flex en Univogue bieden wij onze opdrachtgevers de mogelijkheid gebruik te maken van de cursus preventiemedewerker. Cursus preventiemedewerker...

  Lees verder
 • Update wijzigingen arbeidsomstandighedenwet geplande ingangsdatum 1 juli 2017

    Hierbij informeren wij u over de geplande wetswijziging inzake de Arbowet. Deze wijziging staat gepland per 1 juli 2017. Na goedkeuring door de Eerste Kamer is er nog een consultatieronde geweest. Het ministerie SZW heeft op 3 april 2017 het resultaat van de internetconsultatie gepubliceerd.   De gewijzigde tekst van het Arbeidsomstandighedenbesluit ligt nu voor bij de Raad van State. Het is niet bekend hoeveel tijd er nodig is voordat ...

  Lees verder
 • Werkwijzer Poortwachter door UWV gepubliceerd

  Op 24 maart 2017 is de Werkwijzer poortwachter officieel extern beschikbaar gesteld. Doelstelling van de werkwijzer  is dat deze zal bijdragen aan een betere uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) en mede hierdoor onnodig lang verzuim of instroom in de WIA wordt voorkomen. Bijgaand de link https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/werkwijzer-poortwachter.pdf...

  Lees verder
 • Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017

  Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017 Doel van deze wetswijziging is om het samenspel tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts bij het organiseren van de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren, met als uitkomst meer preventie. Daarbij wordt de positie van OR en werknemer versterkt en worden een aantal taken van de bedrijfsarts vastgelegd in een basiscontract Arbodienstverlening. De nieuwe wet kent een overgangsjaar van 1 jaar. Dit betekent dat vo...

  Lees verder
 • UWV publiceert de gedifferentieerde premie WHK 2017

  Werkgevers kunnen vanaf vandaag een juiste afweging maken om wel of juist niet eigenrisicodrager te worden. Als we de berichtgevingen mogen geloven, moet u snel een keuze maken om wel of niet via het UWV verzekerd te zijn. Als u geen keuze maakt, heeft dit mogelijk ernstige financiële consequenties. Beslissingen en mutaties zouden normaal gesproken al voor 1 oktober 2016 bij de belastingdienst binnen moeten zijn. Onder druk van de sociale partne...

  Lees verder
 • Is de tijdsdruk omtrent de keuze samenvoeging WGA Vast & Flex terecht?

  Is uw tijdsdruk omtrent de keuze bij samenvoeging WGA Vast & Flex terecht? Het zal u vast niet zijn ontgaan dat per 1 januari 2017 de WGA Vast & Flex worden samengevoegd tot één gedifferentieerde premie WGA. Als we de berichtgevingen mogen geloven, moet u snel een keuze maken om wel of niet via het UWV verzekert te zijn. Als u geen keuze maakt, heeft dit mogelijk ernstige financiële consequenties. Werkgevers hebben op twee momenten p...

  Lees verder