Verzuimbegeleiding

“Voorkomen is beter dan genezen”, is een oud gezegde. Als het gaat om verzuim is dat niet anders, daarom besteden wij ruim aandacht aan preventie. Verzuim is echter niet altijd te voorkomen.

Aandacht werkt beter

Is er sprake van verzuim dan kunt u rekenen op een optimale begeleiding die is gericht op terugkeer van uw werknemer in het werk. Er wordt een vast team aan u als klant gekoppeld zodat u altijd met dezelfde professionals te maken heeft. De casemanager wordt uw vaste adviseur met kennis van uw bedrijf/organisatie.

FIT Verzuimbeheer is een gecertificeerde Arbodienstverlener. Belangrijk vinden wij dat u als klant kunt bepalen hoe u de verzuimbegeleiding wilt inrichten. U kunt bij ons kiezen uit 3 verschillende pakketten: Basis, Uitgebreid of Comfort. Het is ook mogelijk te kiezen voor een maatwerkpakket.

Bij een maatwerkpakket wordt aan de hand van een verzuimanalyse van uw organisatie een pakket samengesteld. Denk hierbij aan een vast aantal uren inzet van de casemanager per kalenderjaar en/of een vast aantal uren inzet medisch per kalenderjaar. Welk pakket u ook kiest, bij FIT Verzuimbeheer bent u verzekerd van gewoon goede dienstverlening uitgevoerd door kwalitatief goed opgeleide casemanagers met ervaring.

Onze casemanagers zijn ervaren professionals met veelal een HR achtergrond . Zij die de CROV opleiding hebben gevolgd zijn opgenomen in het Register Specialistisch Casemanagement (RSC).

Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts

FIT Verzuimbeheer werkt op basis van een Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts, ook wel de verlengde armconstructie genoemd. De bedrijfsarts heeft een deel van zijn taken gedelegeerd aan de Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts (POB). De veranderende wetgeving, de strikte toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de beschikbaarheid van bedrijfsartsen heeft FIT Verzuimbeheer doen besluiten om te gaan werken met een Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts van een bedrijfsarts. De POB werkt intensief samen met de bedrijfsarts en voert overleg over de voortgang van de lopende verzuimdossiers en re-integratie trajecten. De POB heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts het recht om medische gegevens te verwerken en heeft inzage in het bedrijfsgeneeskundig dossier. De POB neemt de anamnese telefonisch af, stelt de concept probleemanalyse op en kan direct met de werknemer overleggen over zijn/haar re-integratie traject. Zeker bij kort verzuim heeft dit een grote toegevoegde waarde, omdat er mogelijk direct al afspraken gemaakt kunnen worden over werkhervatting. De werknemer wordt bij het eerste contact direct op de hoogte gebracht van deze werkwijze. Het doel van deze werkwijze is een efficiënte inzet van de bedrijfsartsen en een snellere werkhervatting. Indien een werknemer niet akkoord gaat met deze werkwijze zal hij worden ingepland voor een consult bij de bedrijfsarts.

Ook indien de bedrijfsarts, naar aanleiding overleg met de POB, van mening is dat er een fysieke beoordeling plaats moet vinden, zal de werknemer worden uitgenodigd bij een bedrijfsarts. De bedrijfsarts blijft ten allen tijde (medisch) eindverantwoordelijk.

De casemanager is de regiehouder van het gehele re-integratie proces, uw adviseur en degene die u en uw werknemer spreekt en adviseert. Hij/zij zorgt voor het plan van aanpak (pva) en bewaakt de uitvoering daarvan en dat alle belangrijke stappen in het kader van de wet verbetering poortwachter worden opgevolgd. De casemanager is tevens uw adviseur voor adequaat inzetten en uitvoeren van de RI&E, het daaraan gekoppelde plan van aanpak en de toetsing daarvan, advies inzake de inzet van het PAGO of het PMO en zal u adviseren en ondersteunen inzake het voeren van een adequaat Arbo beleid binnen uw organisatie. De casemanager zal u, enerzijds op basis van de actuele wet en regelgeving, wijzen op waar u als werkgever aan moet voldoen, maar u ook overtuigen hoe de inzet van deze instrumenten kan helpen voor een beter, gezonder en veiliger werkklimaat en daarmee voorkomen van uitval van werknemers.

In de Arbowet zijn vier gecertificeerde kerndeskundigen benoemd, te weten: bedrijfsarts, arbeidshygiënist, hoger veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige. Voor de inzet van al deze deskundigen kunt u bij FIT Verzuimbeheer terecht.

FIT Verzuimbeheer garandeert haar opdrachtgever en haar medewerkers vrije toegang tot de bedrijfsarts. Indien de RI&E van de opdrachtgever moet worden getoetst zal deze toets worden uitgevoerd door een veiligheidskundige.

Meer informatie of graag een afspraak bij u op locatie over dit onderwerp? Vul onderstaand formulier in of bel ons kantoor.

Meer informatie

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.