Vakantie tijdens ziekte, wat zijn de regels?

De vraag of een werknemer op vakantie mag gaan terwijl hij ziek is, is interessant. In principe kan een werknemer op elk gewenst moment vakantie opnemen, maar er zijn uitzonderingen.

Wanneer moet je een vakantieaanvraag tijdens ziekte goedkeuren? In sommige gevallen is het duidelijk dat een vakantie goed kan zijn voor het herstel van de zieke werknemer. Als werkgever is het niet altijd makkelijk om dit zelf te bepalen. Is er twijfel vraag dan het advies van de bedrijfsarts. Deze kan beoordelen of de vakantie het ziekteproces vertraagt. Als dat niet het geval is, kun je als werkgever de vakantieaanvraag accepteren.

Vakantie tijdens langdurig verzuim: Ook tijdens langdurig verzuim is het mogelijk om vakantie op te nemen. Een langdurig zieke werknemer mag vakantiedagen gebruiken om even een rustpauze te nemen tijdens zijn re-integratieverplichtingen.

? ‘Alleen als de vakantie het herstel negatief zou beïnvloeden, mag je de vakantieaanvraag afwijzen.’

Vakantiedagen tijdens ziekte

Een zieke werknemer heeft, net als andere werknemers, recht op vakantie. Maar hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte en hoelang blijven vakantiedagen geldig?

  • Dezelfde opbouw van vakantiedagen bij ziekte: Wanneer een werknemer ziek is, blijft hij nog steeds wettelijke vakantiedagen opbouwen, zelfs als hij niet werkt of slechts gedeeltelijk werkt. Dit geldt echter niet altijd voor bovenwettelijke vakantiedagen. De cao of de individuele arbeidsovereenkomst kan hierover andere afspraken bevatten.
  • Langere geldigheid van vakantiedagen bij ziekte: De verjaringstermijn van wettelijke vakantiedagen is niet van toepassing als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn vakantiedagen op te nemen. Als de werknemer kan aantonen dat hij niet in staat was om te werken, blijven alle niet-opgenomen vakantiedagen nog vijf jaar geldig.

Vakantiegeld tijdens ziekte

Een zieke werknemer heeft ook recht op vakantiegeld. Gedurende de periode dat de werknemer in dienst is, moet het vakantiegeld minstens één keer per kalenderjaar worden uitbetaald.

De opbouw van vakantiegeld gaat gewoon door tijdens ziekte. Zolang de werknemer recht heeft op loondoorbetaling, bouwt hij vakantietoeslag op.

?‘Ook als het loon minder is tijdens ziekte, bijvoorbeeld 70%, bouwt je zieke werknemer wel 100% vakantiegeld op.’