De dag van de BHV

Vandaag, 6 november 2023, vieren we de 12e ‘Dag van de bhv’ een dag gewijd aan het eren van de onmisbare helden in onze organisaties – de bedrijfshulpverleners! Op deze speciale dag willen we onze waardering uitspreken voor hun toewijding. Laten we niet vergeten dat hun training en paraatheid levens kunnen redden.

Wist je dat er ook een aantal verplichtingen zijn voor jou als werkgever?

Wat staat er in de arbowet?
Elke organisatie met personeel, zelfs met slechts één werknemer, dient een adequaat opgeleide bedrijfshulpverlener (bhv’er) aan te stellen. In grotere organisaties met potentieel gevaarlijk werk, kunnen specifieke bhv’ers in dienst zijn, terwijl in de meeste organisaties werknemers deze rol als aanvullende verantwoordelijkheid op zich nemen, naast hun reguliere taken. In kleinere organisaties kan zelfs de ondernemer zelf optreden als bhv’er. Het is van essentieel belang dat er te allen tijde een bhv’er aanwezig is op de werkplek, daarom zal de bhv-organisatie doorgaans bestaan uit een groep werknemers. De wettelijke grondslag voor bedrijfshulpverlening is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 3 van deze wet schrijft voor dat werkgevers beleid moeten ontwikkelen om optimale arbeidsomstandigheden te waarborgen. Daarnaast regelt artikel 15(a) van de Arbowet dat werkgevers de ondersteuning van deskundige bhv’ers moeten inschakelen.

Een aantal belangrijke punten:

  • Wettelijke Verplichting: Bedrijfshulpverlening is wettelijk vereist voor alle bedrijven, ongeacht de grootte, met werknemers.
  • Aantal bhv’ers: Minimaal één bhv’er is verplicht, maar het aantal hangt af van de organisatierisico’s en grootte.
  • Opleiding, Uitrusting en Ontslagbescherming: Bhv’ers moeten goed opgeleid zijn en hebben ontslagbescherming. Bijscholing is essentieel.
  • Arbowet: De Arbowet vereist dat werkgevers beleid ontwikkelen voor optimale arbeidsomstandigheden en deskundige bhv’ers inschakelen.
  • Algemene Zorgplicht: Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers en moeten het aantal bhv’ers bepalen op basis van risico’s met behulp van een RI&E.
  • Aandachtspunten voor bhv: Jaarlijkse herhalingscursussen voor bhv’ers en spreiding over locaties waar bhv vereist is.
  • Bhv niet voor zzp’ers: Bhv-verplichtingen gelden niet voor zzp’ers, maar zij moeten zich houden aan arboregels van opdrachtgevers.
  • Faciliteiten voor bhv’ers: Bedrijven moeten voldoende bhv’ers trainen en voorzien in benodigde middelen zoals EHBO-kits, AED’s, communicatiemiddelen en bhv-hesjes.
  • Inspectie: De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert de naleving van bhv-verplichtingen.
  • Naleving en Aansprakelijkheid: Niet voldoen aan bhv-verplichtingen kan risico’s met zich meebrengen bij calamiteiten en arbeidsongevallen, inclusief onderzoek door de Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen. Het naleven van de vereisten is cruciaal.

Heb je behoefte aan begeleiding of wil je meer weten over bhv in jouw organisatie? Neem dan contact op met één van onze collega’s.

Bron: personeelsnet.nl