Category Archive: Geen categorie

 1. Ziekte tijdens vakantie: Waar moet je rekening mee houden?

  Reacties uitgeschakeld voor Ziekte tijdens vakantie: Waar moet je rekening mee houden?

  Vakantie is bedoeld als een tijd van ontspanning en rust, maar wat moet je werknemer doen als hij/zij ziek wordt tijdens een welverdiende vakantie? In dit artikel bespreken we de regels en procedures met betrekking tot ziekte tijdens vakantie, inclusief de meldingsvereisten en het recht op doorbetaling van loon.

  Ziek worden voorafgaand aan de vakantie:

  Een werknemer die ziek wordt vóórdat hij met vakantie gaat, heeft geen verplichting om vakantie-uren op te nemen over de ziektedagen. Als de werknemer ziekteverschijnselen vertoont tijdens deze periode waardoor hij niet meer kan werken en ook niet op vakantie kan gaan, moet hij zich direct ziek melden en de relevante ziekmeldingsprocedures te volgen.

  Ziek worden tijdens de vakantie:

  Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet hij/zij zich direct ziek te melden. Dit houdt in dat hij direct contact moet opnemen met zijn werkgever en de vereiste procedures moet volgen, zoals het overleggen van een medische verklaring. Wanneer werknemer in het buitenland verblijft moet een werknemer een verklaring van een plaatselijke arts (in het Engels) kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij ziek is.

  Loonbetaling tijdens ziekte:

  Als een werknemer ziek is en het geen vakantiedagen betreft, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen gedurende de ziektedagen. Dit betekent dat de werknemer recht heeft op zijn normale salaris, zelfs tijdens ziekte. Het is echter belangrijk om op te merken dat de aanspraak op vakantiedagen niet wordt verminderd door de ziektedagen. Met andere woorden, de ziektedagen worden niet afgetrokken van het totale aantal vakantiedagen waar de werknemer recht op heeft.

  Conclusie:

  Ziek worden tijdens je vakantie kan een vervelende situatie zijn, maar gelukkig zijn er regels en procedures om werknemers te beschermen. Als een werknemer ziek wordt voorafgaand aan de vakantie, hoeft hij geen vakantie-uren op te nemen over de ziektedagen. Wordt de werknemer ziek tijdens de vakantie, dan kan hij zich direct ziekmelden en de relevante procedures volgen. De werkgever is verplicht om het loon door te betalen tijdens de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn. Onthoud dat de aanspraak op vakantie niet wordt verminderd door ziekte. Het is altijd raadzaam om de geldende wetgeving en eventuele cao-bepalingen te raadplegen voor specifieke situaties met betrekking tot ziekte tijdens vakantie.

 2. FIT heet welkom

  Reacties uitgeschakeld voor FIT heet welkom

  FIT Verwelkomt Kooistra Supermarkten Groep B.V. die we vanaf 1 juli 2023 onze klant mogen noemen.

 3. FIT heet welkom

  Reacties uitgeschakeld voor FIT heet welkom

  FIT Verwelkomt als klant per 1 juli 2023 Conrad Stanen B.V. en Conrad Service Solutions B.V.

 4. Week van de RI&E

  Reacties uitgeschakeld voor Week van de RI&E

  Deze week is het de week van de RI&E! In deze week wordt er extra aandacht gegeven aan het in kaart brengen van arbeidsrisico’s.
  Heb je meer informatie en/of advies nodig over de RI&E? Klik dan op onderstaande link en vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op!

  https://fitverzuimbeheer.nl/contact/

 5. Vakantie tijdens ziekte, wat zijn de regels?

  Reacties uitgeschakeld voor Vakantie tijdens ziekte, wat zijn de regels?

  De vraag of een werknemer op vakantie mag gaan terwijl hij ziek is, is interessant. In principe kan een werknemer op elk gewenst moment vakantie opnemen, maar er zijn uitzonderingen.

  Wanneer moet je een vakantieaanvraag tijdens ziekte goedkeuren? In sommige gevallen is het duidelijk dat een vakantie goed kan zijn voor het herstel van de zieke werknemer. Als werkgever is het niet altijd makkelijk om dit zelf te bepalen. Is er twijfel vraag dan het advies van de bedrijfsarts. Deze kan beoordelen of de vakantie het ziekteproces vertraagt. Als dat niet het geval is, kun je als werkgever de vakantieaanvraag accepteren.

  Vakantie tijdens langdurig verzuim: Ook tijdens langdurig verzuim is het mogelijk om vakantie op te nemen. Een langdurig zieke werknemer mag vakantiedagen gebruiken om even een rustpauze te nemen tijdens zijn re-integratieverplichtingen.

  💡 ‘Alleen als de vakantie het herstel negatief zou beïnvloeden, mag je de vakantieaanvraag afwijzen.’

  Vakantiedagen tijdens ziekte

  Een zieke werknemer heeft, net als andere werknemers, recht op vakantie. Maar hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte en hoelang blijven vakantiedagen geldig?

  • Dezelfde opbouw van vakantiedagen bij ziekte: Wanneer een werknemer ziek is, blijft hij nog steeds wettelijke vakantiedagen opbouwen, zelfs als hij niet werkt of slechts gedeeltelijk werkt. Dit geldt echter niet altijd voor bovenwettelijke vakantiedagen. De cao of de individuele arbeidsovereenkomst kan hierover andere afspraken bevatten.
  • Langere geldigheid van vakantiedagen bij ziekte: De verjaringstermijn van wettelijke vakantiedagen is niet van toepassing als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn vakantiedagen op te nemen. Als de werknemer kan aantonen dat hij niet in staat was om te werken, blijven alle niet-opgenomen vakantiedagen nog vijf jaar geldig.

  Vakantiegeld tijdens ziekte

  Een zieke werknemer heeft ook recht op vakantiegeld. Gedurende de periode dat de werknemer in dienst is, moet het vakantiegeld minstens één keer per kalenderjaar worden uitbetaald.

  De opbouw van vakantiegeld gaat gewoon door tijdens ziekte. Zolang de werknemer recht heeft op loondoorbetaling, bouwt hij vakantietoeslag op.

  💡‘Ook als het loon minder is tijdens ziekte, bijvoorbeeld 70%, bouwt je zieke werknemer wel 100% vakantiegeld op.’
 6. Wij zijn trots!

  Reacties uitgeschakeld voor Wij zijn trots!

  Trots op onze collega Dorinthe Winkel die geslaagd is voor de opleiding ‘Regie op Verzuim’.

  Van harte gefeliciteerd met deze goede prestatie!

 7. Gevolgen Zomertijd

  Reacties uitgeschakeld voor Gevolgen Zomertijd

  Dit weekend is de zomertijd weer ingegaan, wat betekent dat de klok een uur vooruit is gegaan We verliezen dus een uur, maar hebben vanaf nu wél ’s avonds weer een uur langer licht. Wat voor effecten heeft dit op je lichaam?

  Gevolgen zomertijd

  Het betekent ook het een en ander voor je gezondheid, al zou je daar niet meteen aan denken. Op een rij wat het voor je lichaam doet.

  1. JE SLAAPT MINDER GOED

  Onze biologische klok volgt een ritme dat eigenlijk langer is dan 24 uur. Het is daarom makkelijker om je aan te passen aan de wintertijd (dan wordt de dag langer), dan aan de zomertijd (als de dag nóg korter wordt dan 24 uur). Kortom: na de invoering van de zomertijd, kun je even last hebben van een slechter slaappatroon. Je biologische klok heeft niet alleen invloed op je slaap, maar ook op allerlei andere systemen in je lichaam.

  2. ER ZIJN MEER VERKEERSONGELUKKEN

  Dat slaaptekort werkt ook door op het aantal verkeersongelukken; onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen wees uit dat het aantal ongelukken de week na de invoering van zomertijd tijdelijk hoger is. Nu er dit jaar echter minder auto’s op de weg zijn door het coronavirus, zien we wellicht een andere grafiek.

  3. HET DUURT TWEE DAGEN VOORDAT JE GEWEND BENT AAN DE NIEUWE TIJD

  Gemiddeld genomen – voor de een duurt het dus langer, voor de ander korter.

  4. AVONDMENSEN HEBBEN MEER LAST VAN DE ZOMERTIJD DAN OCHTENDMENSEN

  Ben je een avondmens? Slecht nieuws: avondmensen hebben meer last van de zomertijd, dan ochtendmensen. Dat is een ingewikkeld verhaal over bioritmen; ’t beste kun je als avondmens onderstaande tips opvolgen.

  Wat kun je doen om zo min mogelijk last te hebben van het verzetten van de klok?

  • Houd je vaste tijdschema aan. Eet op dezelfde tijden en ga vooral de nacht na het verzetten van de klok naar bed op de tijd die je gewend bent. Ook al ben je nog niet moe omdat je een uurtje mist.
  • Zorg voor beweging in de buitenlucht; sporten, wandelen, spelen en fietsen bijvoorbeeld. Het liefst in de ochtend.
  • Probeer in de maanden met de langste dagen niet te laat meer buiten te zijn. Eigenlijk moet je minstens twee uur voordat je gaat slapen niet meer in het daglicht komen.
  • Maak gebruik van verduisterende gordijnen. Zo is het ’s avonds donker in je slaapkamer en heb je geen last van het ochtendlicht als je nog wilt slapen.
 8. Internationale RSI Dag

  Reacties uitgeschakeld voor Internationale RSI Dag

  28 februari Internationale RSI dag.

  We hebben er allemaal wel eens van gehoord maar wat is RSI nu eigenlijk?

  RSI of Repetitive strain injury is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen.

  RSI-klachten zijn toegeschreven aan onder meer het gebruik van de computermuis, met als gevolg een probleem als de muisarm, RSI ontstaat nooit ineens maar is iets dat geleidelijk ontstaat.

  Veel voorkomende klachten zijn pijn in de armen, polsen, handen, pijn bij draaien, buigen  of bewegen. Daarnaast kunnen spierspanning, tintelingen, verkramping en krachtverlies voorkomen. Het constant ervaren van pijn klachten kan dit leiden tot mentale klachten. Dit kan leiden tot emotionele overgevoeligheid prikkelbaarheid.

  Om RSI-klachten tijdens intensief beeldschermwerk te vermijden stelt men verschillende maatregelen voor. Naast het ergonomisch inrichten van de werkplek en een goede zithouding zijn variatie in de werkzaamheden en het nemen van voldoende kleine en grotere pauzes belangrijke voorzorgsmaatregelen tegen RSI-klachten. Men neemt momenteel aan (eigenlijk zonder dat daar duidelijke bewijzen voor zijn of goed onderzoek naar is gedaan) dat bij het voorkomen van RSI-achtige klachten de volgende zaken van belang zijn:

  • Goede houding. Bij pc-gebruik: achteroverleunen in een hoek van 135° is volgens wetenschappelijk onderzoek het beste voor het menselijk lichaam. Een goede houding wordt mede mogelijk gemaakt door een goede inrichting van de werkplek: bij pc-gebruik valt dan te denken aan de hoogte van het bureaublad, de kijkhoek naar het beeldscherm (bovenkant scherm bij voorkeur op ooghoogte), de instelling van de stoel en goede ondersteuning voor polsen en voeten.
  • Afwisseling van werkzaamheden.
  • Pauzeren (maar er zijn studies die de waarschijnlijkheid van het effect van pauzesoftware voor korte pauzes in twijfel nemen, zie hieronder.)
  • Muisgebruik Probeer de muis zo vaak mogelijk los te laten. Gebruik zo veel mogelijk het toetsenbord.
  • Oefen de spieren op gezonde wijze.
  • Werkdruk. Zorg dat je zo veel mogelijk je eigen werk kunt indelen
  • Speciale hulpmiddelen. Speciale (computer)hulpmiddelen kunnen bovenstaande preventiemaatregelen in de hand werken, zoals balmuis of trackball (gebruiken van duim in plaats van arm om de pijl te bewegen, “gebroken” toetsenbord (minder spanning in armspieren) en bijvoorbeeld het Veyboard (minder inspannend typen in lettergrepen, met beste werklastverdeling over de verschillende vingers). TNO heeft in 2006 aangetoond dat het door gebruik van een zogenaamde ’trilmuis’ mogelijk is om de totale duur van het muisgebruik met 25% te verminderen, zonder dat de productiviteit wordt verminderd. Het gebruik van pen tabletten zet de hand in de natuurlijke stand. Bij een juist formaat van het tablet worden de onderarm delen nauwelijks nog belast. Door de pen in de absolute modus te zetten kan de gebruiker direct een punt aanwijzen. Het slepen van de muiscursor, al dan niet met ingedrukte muisknop, naar een nieuwe positie wordt daarmee voorkomen en daarmee de aanzet tot RSI-achtige klachten.

  Behoefte aan advies? FIT Verzuimbeheer kan u helpen met een werkplek onderzoek.

 9. Welkom aan onze nieuwe collega’s !

  Reacties uitgeschakeld voor Welkom aan onze nieuwe collega’s !

  Een warm welkom aan onze nieuwe collega’s Nelleke en Bart.

  Nelleke start per december op ons Secretariaat en Bart zal aan de slag gaan als Loopbaan Begeleider.

  We wensen beiden veel succes in hun nieuwe functie!