ZW & WGA

 

FIT Verzuimbeheer is door het UWV geaccrediteerd als administratie kantoor voor de uitvoering van de Ziektewet.

Dat wil zeggen dat FIT Verzuimbeheer voor haar opdrachtgevers de ziektewet mag uitvoeren.

Onder uitvoeren verstaan wij:

 • Indienen verzoek tot eigenrisicodrager ZW bij de belastingdienst met benodigde stukken
 • Het vaststellen van recht, hoogte en duur
 • Het voeren van een aparte verzuimregistratie
 • Het voeren van een aparte loonadministratie o.a. verzorgen van salarisstrook
 • Het opstellen van een verzuimprotocol
 • Het voorbereiden van een beslissing bij het UWV
 • Het begeleiden zieke (ex) werknemer
 • Het inschakelen en het aansturen van bedrijfsarts voor het begeleiden van de zieke
  (ex) werknemer op grond van art 29 B ZW
 • Maandelijkse aangifte bij belastingdienst
 • Ontvangst UWV om de audit Uitvoering ZW t.b.v. eigenrisicodrager mogelijk te maken bij FIT Verzuimbeheer. Het UWV heeft FIT Verzuimbeheer aangemerkt als administratiekantoor.
 • Het begeleiden van de eigenrisicodrager bij een controle bezoek van het UWV bij de eigenrisicodrager.

 

Of u nu een grote-, middelgrote- of kleine werkgever bent, de specialisten van FIT Verzuimbeheer kunnen u met hun specialistische kennis adviseren inzake de keuzes wel of niet Eigenrisicodrager te worden voor de ZW en/of WGA en/of u beter publiek of privaat verzekerd kunt zijn.

Na een grondige analyse worden de gegevens verwerkt in een financieel adviesrapport.
Het rapport wordt op uw organisatie afgestemd en voorzien van een passend advies.

Bent u de afgelopen jaren geconfronteerd met instroom in de ZW en/of WGA, dan heeft dat mogelijk forse financiële consequenties. Het maakt daarbij niet uit of u privaat of publiek verzekerd bent.

FIT Verzuimbeheer heeft in de afgelopen jaren, samen met haar business partners, veel ervaring opgebouwd in bezwaar- en beroepszaken en herbeoordelingen, hiermee kan uw schadelast mogelijk aanzienlijk worden beperkt.

Onze accountmanagers maken graag een vrijblijvende afspraak met u om de situatie voor uw organisatie inzichtelijk te maken.

FIT Verzuimbeheer wil u met dit voorbeeldrapport een indruk geven van haar dienstverlening.

Voorbeeld rapport grote werkgever site 06042016_protected