Werkwijze casemanagement

FIT Verzuimbeheer Casemanagement

Een ondernemer wil ondernemen en met het geregel rondom arbeidsongeschiktheid en ziekte zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn. Wij willen u zoveel mogelijk werk uit handen nemen.

 ‘Regie’ is de basis voor al onze opdrachten. Variërend van dossieronderzoek tot het ontwikkelen en implementeren van verzuim & re-integratie beleid, van advisering in de keuzes in arbodienstverlening en/of verzekeringen. Als onze casemanagers worden ingezet  bij klanten, ter ondersteuning of vervanging van de bestaande casemanagerscapaciteit, is de regiefunctie het uitgangspunt.

 

Hoge School Arnhem Nijmegen (HAN)

Wij werken uitsluitend met register casemanagers, zij hebben door de Hoge school Arnhem Nijmegen (HAN) geaccrediteerde HBO opleiding Case- en care management of Regie op verzuim gevolgd en zijn opgenomen in het register van de beroepsvereniging “Register Nederlandse Vereniging voor register Casemanagers” (RNVC) De door de beroepsvereniging georganiseerde periodieke bijeenkomsten en de zeer uiteenlopende expertise garanderen u de best gekwalificeerde adviseurs in verzuim en sociale zekerheid en kunnen u optimaal ondersteunen bij zieke.

 

VeReFi®

De VeReFi® methode Verzuim Re-integratie Financiën. De register casemanager is in staat vanuit een uitstekende brede en diepe kennis van de sociale wetgeving om beleid uit te zetten om de regie op alle geldstromen te controleren en dit met kosten/baten analyses inzichtelijk te maken.

 

De Maatwerkregeling  “het eigen regiemodel”

Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Tot 1 juli 2005 was de werkgever verplicht om een aansluiting te hebben bij een gecertificeerde arbodienst. Sindsdien mag de werkgever ook kiezen voor de maatwerkregeling, ook wel het eigen regie- model genoemd. De doelstelling van de maatwerkregeling is dat werkgevers hun arbodienstverlening beter aan kunnen passen aan de situatie binnen het bedrijf. De overheid wil zo de betrokkenheid van de werkgevers bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het eigen bedrijf verhogen.

FIT Verzuimbeheer voert haar werkzaamheden uit op basis van het eigen regiemodel en geeft in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever invulling aan deze regeling waarbij de opdrachtgever volledig kan worden ontzorgd of worden ondersteund afhankelijk van het gekozen pakket.

De wetgever stelt wel voorwaarden aan het invoeren van de maatwerkregeling namelijk:

 • De werknemers  moeten het eens zijn over de (door de werkgever) gekozen vorm van arbodienstverlening via de cao, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • De werkgever moet voor de toetsing van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E  een gecertificeerde deskundige inschakelen)

Voor de (ziekte)verzuimbegeleiding van zijn werknemers, het PMO Periodiek Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) en de aanstellingskeuringen moet een geregistreerde bedrijfsarts worden ingeschakeld. Fit Verzuimbeheer zal voor deze taken de met haar samenwerkende bedrijfsarts inschakelen.

FIT Verzuimbeheer streeft er naar om samen met de werkgever / leidinggevende en werknemer vanuit de beschikbare mogelijkheden en met respect voor de arbeidsrelatie dit proces aan te sturen.

FIT Verzuimbeheer werkt vanuit arbeidsmogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dit is alleen mogelijk als betrokkenen het bedrijf kennen en ieders rol duidelijk is. FIT Verzuimbeheer maakt duidelijke afspraken met de met haar samenwerkende bedrijfsartsen en andere externe partijen, wie, wanneer, welke acties onderneemt en hoe de terugkoppeling eruit komt te zien.

De bedrijfsartsen waarmee in de maatwerkregeling wordt samengewerkt zijn niet in dienst van FIT Verzuimbeheer, hiermee wordt de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts gewaarborgd.

Onze casemanagers zien erop toe dat de procesgang, vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter, wordt bewaakt en dat er een volledig verzuim- en re-integratie dossier wordt aangelegd. Indien u gebruik maakt van ons casemanagement ” uitgebreid of Totaal pakket worden de werkzaamheden periodiek door onze casemanagers uitgevoerd op locatie van de werkgever. Hiermee blijft de werknemer betrokken bij de werkgever en worden de werkgever zo veel mogelijk werkzaamheden uit handen genomen. 

 

Casemanagement:

 

Als u gekozen heeft voor FIT Verzuimbeheer rekenen wij, afhankelijk van de prioriteiten, de volgende zaken tot ons aandachtgebied;

 • Optimaliseren of implementeren van verzuimbeleid voor de eerste 2 jaar ziekteverzuim.
 • Optimaliseren of implementeren van re-integratiebeleid voor na 104 weken.
 • Het inzichtelijk maken van de kosten van verzuim.
 • Het onderzoek naar subsidie mogelijkheden.
 • Onderzoek naar verhaalbaarheid van kosten.
 • Ondersteuning leidinggevende of overnemen van het casemanagement.
 • Advisering medewerkers, leidinggevenden en HR managers.
 • Monitoren van het verzuimproces en zorgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen.
 • Faciliteren: opstellen van plan van aanpak, periodieke evaluaties en overige wettelijke verplichte stappen.
 • Stimuleren dat alle partijen in het proces proactief werken.
 • Contacten met marktpartijen en dienstverleningen.

 

Kosten

 

Deze zijn afhankelijk van welk pakket u kiest. U heeft keuze uit 4 pakketten namelijk het basis-, uitgebreid- totaal of maatwerkpakket.
Vraag naar onze tarieven.

Werkgevers met meer dan 100 werknemers kunnen ook kiezen voor een maatwerkoplossing. De werknemers worden ingevoerd in ons verzuimregistratie systeem, wij volgen op afstand de ontwikkelingen in het verzuimdossier en zullen vanaf week 42 in actie komen om overleg te plegen met de P&O afdeling over de verdere strategie in het verzuimdossier, of zoveel eerder als gewenst. U betaalt een lager tarief per werknemer per jaar en alles wordt op uw wensen ingeregeld.

Casemanagement werkzaamheden die buiten het gekozen pakket vallen worden gefactureerd op basis van ons uurtarief.

De tarieven worden jaarlijks aangepast aan het CBS dienstenprijsindex financiële en zakelijke diensten.
Update verzuimprotocol

Goed verzuimbeleid begint met duidelijke afspraken tussen werkgever en werknemer. Wij maken voor u een verzuimprotocol dat aansluit bij de huidige wet- en regelgeving en op maat wordt gemaakt voor uw onderneming en als leidraad dient bij de verzuimbegeleiding van zieke werknemers.

Personeelspresentatie

Tijdens een presentatie op uw bedrijf wordt uitgelegd wat de kosten zijn van verzuim en hoe het inkomens plaatje van een zieke werknemer er uit ziet. In deze presentatie wordt duidelijk gemaakt dat het hebben van werk de beste sociale zekerheid is. Het nieuwe verzuimprotocol wordt toegelicht en overhandigd aan de werknemers.

 FIT Verzuim beheer

Accountants, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en intermediairs werken graag samen met FIT verzuimbeheer. Benieuwd of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan direct contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 0521 - 52 17 27. Onze deskundige adviseurs staan u graag te woord.

Heeft u vragen over één van onze diensten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Uw naam *
Uw email *
Uw telefoonnummer *
Uw bericht *