Fiona Huisman, personeelsfunctionaris Rinos B.V.

Als personeelsfunctionaris werk ik nauw samen met Peter Dijkstra voor wat betreft ziekteverzuimbegeleiding van langdurig zieke medewerkers. Zijn ruime kennis op het gebied van WGA en de Wet Verbetering Poortwachter ervaren wij als een goede aanvulling. Peter is als ondernemer in staat om zich goed te kunnen verplaatsen in een werkgever. Daarnaast behartigt hij de belangen van de medewerker op de juiste manier. Zijn aanpak is pragmatisch en energiek.