Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG ingediend

Het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ingediend.

De AVG vervangt per 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Er is in het Europees Parlement ruim 4 jaar onderhandeld over de AVG. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar beperkt ruimte is voor de nationale wetgever om zelf iets afwijkends te regelen. De materiële normen waaraan de verwerking van persoonsgegevens moet voldoen, zijn in grote lijnen gelijk gebleven aan die uit richtlijn 95/46/EG en de Wet bescherming persoonsgegevens. In ieder geval is er op geen enkel punt verruiming van de mogelijkheden om persoonsgegevens te verwerken. De belangrijkste verschillen zijn vooral dat de rechten van betrokken versterkt worden en de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijken strenger worden. Nieuw zijn het recht om te worden vergeten en het recht om gegevens mee te nemen.

Aan de verwerkingsverantwoordelijke wordt meer transparantie en verantwoording gevraagd dan onder het huidige regime. De verwerkingsverantwoordelijke moet bijvoorbeeld voortaan kunnen aantonen dat hij in overeenstemming met de verordening handelt. Dat vergt dat informatiestromen in kaart worden gebracht en verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden. Ook moet de verwerkingsverantwoordelijke al bij de bouw en het ontwerp van een gegevensverwerkingssysteem rekening houden met de eisen die de verordening stelt.