Arbowet en Arbobesluit gaan in op 1 juli 2017

Publicatie in staatscourant

Waar eerder nog de verwachting was dat de vernieuwde Arbowet niet voor 1 juli zou worden gepubliceerd en daarmee de geplande ingangsdatum van 1 juli 2017 niet zou worden gehaald, is maandag 19 juni 2017 de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd. Dat betekent dat de geplande ingangsdatum van 1 juli 2017 gewoon doorgaat.

Doelstelling van de wijziging is dat de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening verbeterd wordt en de preventie meer centraal staan in het arbobeleid, zie eerdere berichtgeving op onze site.