Update wijzigingen arbeidsomstandighedenwet geplande ingangsdatum 1 juli 2017

 

Hierbij informeren wij u over de geplande wetswijziging inzake de Arbowet. Deze wijziging staat gepland per 1 juli 2017. Na goedkeuring door de Eerste Kamer is er nog een consultatieronde geweest. Het ministerie SZW heeft op 3 april 2017 het resultaat van de internetconsultatie gepubliceerd.   De gewijzigde tekst van het Arbeidsomstandighedenbesluit ligt nu voor bij de Raad van State. Het is niet bekend hoeveel tijd er nodig is voordat zij met een advies komt, maar de verwachting is dat de ingangsdatum van 1 juli 2017 niet zal worden gehaald.

 Hoofdpunten van de wijzigingen zijn:

 1. Het basiscontract Arbozorg beschermt werknemers, biedt houvast aan werkgevers en geeft helderheid aan alle betrokken partijen.
 2. De OR of PVT krijgt instemmingsrecht bij het benoemen van een (nieuwe) preventiemedewerker.
 3. De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot (alle) werkplekken.
 4. De werknemer krijgt vrije toegang tot de bedrijfsarts.
 5. De werknemer krijgt recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.
 6. De inspectie SZW krijgt meer bevoegdheden voor toezicht en handhaving.

 

Wat wordt er van u verwacht:

 • Preventie medewerker aanstellen indien  niet aanwezig.
 • Preventie medewerker onvoorwaardelijk de mogelijkheden bieden zijn of haar taken uit te voeren, waaronder het overleg  met FIT Verzuimbeheer en de met haar samenwerkende bedrijfsartsen.
 • De OR/PVT (indien van toepassing) te betrekken bij het aanstellen van een (nieuwe) preventie medewerker*.
 • Na ontvangst van het addendum van FIT Verzuimbeheer uw werknemers op de hoogte stellen  hoe de werknemer vrije toegang tot de bedrijfsarts krijgt en hoe zij kenbaar kunnen maken om gebruik te maken van het recht op een second opinion.

* Een bestaande preventie medewerker hoeft niet te worden vervangen

 

Wat regelt FIT Verzuimbeheer voor u:

 • FIT Verzuimbeheer zal, in samenspraak met de samenwerkende bedrijfsartsen en overige kerndeskundigen, ervoor zorgen dat u als onze opdrachtgever, binnen de gestelde periode, wordt voorzien van een nieuw basiscontract.
 • FIT Verzuimbeheer zal een addendum opstellen die kan worden toegevoegd aan uw bestaande verzuimprotocol. In dit addendum wordt omgeschreven hoe de werknemer vrije toegang tot de bedrijfsarts krijgt en op welke wijze de werknemer kenbaar kan maken hoe gebruik te maken van het recht op een second opinion.

 

Voor een uitgebreide toelichting druk op onderstaande link

 

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet 1 juli 2017