Werkwijzer Poortwachter door UWV gepubliceerd

Op 24 maart 2017 is de Werkwijzer poortwachter officieel extern beschikbaar gesteld.

Doelstelling van de werkwijzer  is dat deze zal bijdragen aan een betere uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) en mede hierdoor onnodig lang verzuim of instroom in de WIA wordt voorkomen.

Bijgaand de link https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/werkwijzer-poortwachter.pdf